توسل

همیشه هرجا دستم از اراده ی خودم کوتاه بشه نذر می کنم. حدفاصل آزمایش اول تا رسیدن جواب تست دوم دو ساعتی تو برزخ بودیم. نذر کردم.حاصلی نداشت. نذر بی موقعی بود. کاری که باید، شده بود. ولی همینکه احساس کردم می تونم به بند و ریسمانی متوسل بشم، دو ساعت رو آرومتر گذروندم.انتظار معجزه نداشتم اما دلم به امامزاده ای که بهش دخیل بستم گرم بود و یهو تحمل اون لحظه های پر استرس راحتتر شد. امشب شب احیاست. فرض کن تمام این مناسبت ها بازی و سرگرمی، اما چی از این بهتر که بهانه ای پیدا کنی برای دعا با تمام وجودت و ایمان به موجی از انرژی در جهانِ امشب و شب های مشابه.ایمانی که شاید تو رو با دلی آرومتر به خواسته هات برسونه. .دل بذار و نترس و متوسل شو

/ 0 نظر / 38 بازدید