امان

دروغ چرا؟

هنوز هم، بیشتر همین تازگیها هفته ای دو سه بار صفحه ی انتشار پست وبلاگ رو باز می کنم.انگار یه حرفهایی هنوز هست که تو ذهنم جای گفتنشون تو این صفحه تعریف شده. ولی هیچکدوم مثل سابق اونقدر مهم نیستن که بایدی برای نوشتنشون داشته باشم.وقتی هر حرف مربوط و غیر مربوطی شبانه روز پشت میز ناهارخوریامون یا جاهایی بهتر از اون، داره رد و بدل می شه و دیگه شکایتی نمی مونه و تمنای صفحه ی خالی ای برای نوشتن.

/ 2 نظر / 30 بازدید
محمود م

چرا دوست نادیده ام؟چرا انقد مگینی؟

محمود م

تصحیح اشتباه کامنت قبل: چرا انقد غمگینی؟