زخم بدی داشت. یه طوریکه فکر می کردم خود به خود داره سینه مو می جوه و می ره تو.چند روز گذشته و امروز زخم خشک شد و کنده شد.زیرش هیچ خبری نیست.همه چیز عادیه.ظاهرش هیچ شبیه روزهای اول نیست.معقول و معمولی.

کسی از اون تو خبر نداره.وقتی انقدر سالم و عادی می بینمش دلم نمیاد بسپرمش به تیغ.گناه دارم.گناه داره.

/ 0 نظر / 37 بازدید