تو زندگیم دهها اتفاق ناخوشایند دیدم که تونستم به راحتی ربطش رو پیدا کنم. اما گاهی گیر معادلات پیچیده ی هستی می افتی. نمی فهمی چی شد که اینطوری شد. از کجا خوردی؟چرا خوردی؟حکمتش چی بوده؟ جهان بازی های خطرناکی داره. بی ملاحظه و کوبنده. گاهی تمام مهربونیش رو یک شبه دقیقن یک شبه در یک آن حتی ازت می گیره. شمشیر می بنده برات. تیغ می کشه رو تنت. به راحتی تکه ای از تنت رو بر می داره. می گه تو سرطان داری. انگار که سرما خورده باشی. به همین راحتی.انگار نه انگار که تا همین دو ماه پیش تویِ خوشبخت و راضیِ سی ساله رو به خودش دیده بوده. هستی بار گرانش رو هرجا دلش بخواد رو تن و جان هرکس که دلش بخواد فرود میاره.

/ 0 نظر / 19 بازدید