فرصت

انقدر هنوز گیج ومنگم که نمی دونم از چی باید بگم و بنویسم.فقط همین که شما می تونید در بهترین آزمایشگاههای تهران آزمایش بشید و سرطان داشته باشید و سه هفته ی بعد به اصرار و همکاری پزشکتون بار دیگه تست بشید و خبری از سلول های بدخیم نباشه.

نتیجه اینکه مصیبت رو باور نکنیم.همیشه به شکی که تو دلمون هست اهمیت بدیم.در مسایل مهم پزشکی با پزشکان مختلفی گفتگو کنیم.و نشانه ها رو هرگز در زندگی نادیده نگیریم.

جراح زبده ای در اولین روزیکه فهمیدیم باید سینه رو جراحی کنیم من رو معاینه و راهی سفر شد.نشستم تا از سفر برگرده در همین حین زخمم خوب شد.پیش جراح دیگه ای رفتم و حاضر نشد آزمایش دوباره ای انجام بده و فقط به عمل معتقد بود.پزشک اولم هم وقتی برگشت همچنان اصرار داشت که باید عملم کنه.با هم به اجماع رسیدیم که نمونه برداری عمیق تری کنیم...

اگر دکتر سفر نمی رفت و دو روز بعد من رو جراحی می کرد هیچوقت زخم من فرصت خوب شدن و رسیدن به نمونه برداری مجدد رو پیدا نمی کرد.

از این به بعد نمی دونم که زندگی و اوضاع جسمیم چطور ادامه خواهدداشت اما من از کائنات، از تمام انرژی های خوب و دعاهای خانواده و دوستانم عمیقا سپاسگزارم.

/ 0 نظر / 39 بازدید