دشت ها را برای این آفریده اند که انسان رهایی را تجربه کند.رفتن و نرسیدن را.عشق را و عشق یعنی نرسیدن.آنچه که دریاییست آنچه که بزرگ است تنها برای انسان آفریده شده است.

از صبح هی توی مغزم می چرخه: "آنچه که بزرگ است تنها برای انسان آفریده شده است." 

 

*من از دنیای بی کودک می ترسم/هیوا مسیح

/ 0 نظر / 54 بازدید