بهشت

 با هم از تمام حس ها بی پرده و در عریانی کامل حرف می زنیم.از خوبی ها و بدی ها.از شک و شبه ها و سوال ها و بیم ها. از اونطرف، امید و  آرزوها و خوبی ها.به راحتی خالص ترین نقدها رو باهم درمیون می ذاریم.هیچ حصاری نیست و هیچ پرده ای."منی" که هستیم  رو باور داریم و در پی همین با یک "ما"ی عزیز زندگی می کنیم.

اینروزها مادرترینم.مادر مردَم ، مادر رابطه ام.تو نوازش ها تو آرامش دادن و گرفتن ها.حواسم بهش هست.حواسش بهم هست.نه رو ابرایی م نه زیر زمین.رو واقعی ترین جای ممکنیم.رو هموارترین سطح موجود.منطقی و مهربون.بی حرص و کینه بی ترس و نگرانی.همه چیز واقعی.

/ 0 نظر / 37 بازدید