خوشحال واقعی ازدل هزارتو

آدم می تونه خوب باشه و خوبی کنه بی اینکه حرصی براش خورده باشه دست و پایی زده باشه یا بعدش از کرده اش پشیمون شده باشه. 

 این درست نقطه مقابل اینه که ازروی ناآگاهی وبه خاطر دوست داشتنی شدن به کسی مهر می ورزیدم. حالا به خاطر مهره خود خود مهر خود خود اون آدم و کیف و لذت خودم که این کار رو میکنم. من اولین بار تو همین وبلاگ 8سال پیش از کسی شنیدم که خودت رو دوست بدار. اگر هنوز اینجا رو میخونه کاش بدونه چقدر تو این سالها که داشتم این روتمرین میکردم یادش می افتادم. 

حالا فکر میکنم انقدری دوست داشتن خودم رو یاد گرفته باشم که بعدش اینطوری از مهرورزی وجد بگیرم. وجدی که با خیلی وقتای دیگه فرق داره. وجدی که از رهایی میاد و عاری از ترسه . انگار دیگه هیچ لایه ای پایینتر و پنهان وجود نداره. هرچی هست همینه که کسی رو که دوستش داری به خاطر اون و به خاطر خودت خوشحال کردی و همه ی مطلب فقط همینه.

/ 0 نظر / 349 بازدید